Lager & logistik 


Vi vill erbjuda kunden bästa möjliga logistik.

Genom att komplettera våra transporter med lager & logistiktjänster kan vi erbjuda kompletta och kostnadseffektiva lösningar efter kundens behov. Vi har idag kundanpassade logistiklösningar ute hos kund där vi sköter allt från lagerläggning och lastning till följesedel och fakturering i kundens eget affärssystem, vartefter vi distribuerar godset till slutdestinationen.

Vi tar helt enkelt hand om hela logistiken! -Något för dig som vill fokusera på din kärnverksamhet!

Anlita oss! Det spar både tid och pengar.

Lager & Logistikansvarig
Jan-Olof Bodin
jo.bodin@alftafrakt.se
0271 - 583 27