Miljö & kvalitets policy

Vi ska i dialog med kunden utföra transport- och logistiklösningar med den kvalitet som överenskommits med kunden och med så låg påverkan på miljö som är tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Vi ska följa lagar och andra krav samt att arbeta för ständiga förbättringar.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2008.

Läs gärna mer under Tjänster/lösningar.