Transport

Hos Alfta Frakt skräddarsyr vi lösningar oavsett vikt, volym, farligt gods, eventuella temperaturkrav eller andra önskemål. Vi kan även ordna hämtningar på fasta tider - dagligen eller veckovis. Vårt främsta mål är att erbjuda kundanpassade, snabba och trygga transporter.

För mer information kontakta vår Trafikledning på trafikledning@alftafrakt.se

Lager

Genom att komplettera våra transporter med lager & logistiktjänster kan vi erbjuda kompletta och kostnadseffektiva lösningar efter kundens behov.

För mer information kontakta oss på telefonnummer 0271-58300

Logistik

Vi vill erbjuda kunden bästa möjliga logistik.

Vi har idag kundanpassade logistiklösningar ute hos kund där vi sköter allt från lagerläggning och lastning till följesedel och fakturering i kundens eget affärssystem, vartefter vi distribuerar godset till slutdestinationen.

För mer information kontakta oss på telefonnummer 0271-58300